Trenutna lokacija: Kandit Dessert Chef » Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA SADRŽAJA WEB STRANICE

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti korištenja sadržaja na web stranici kanditdessertchef.com. Molimo da se prije početka korištenja upoznate s njima kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi i neželjene posljedice u svezi s tim.

Web stranicu kanditdessertchef.com pokrenuo je i uređuje Kandit d.o.o.

S prvim korištenjem web stranice Kandit Dessert Chef , smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate stranici i ne koristite njezine sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite našem Uredništvu na e-mail adresu kandit@kandit.hr

Izgled i sadržaj stranice te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.

KORIŠTENJE SADRŽAJA STRANICE

Korištenje materijala i sadržaja stranice dopuštamo samo u osobne svrhe.

NE DOPUŠTAMO:

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
 2. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima te ukoliko nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja;
 3. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na kanditdessertchef.com uključujući i privatne poruke;
 4. izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na kanditdessertchef.com uključujući i privatne poruke;
 5. izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova putem svih sadržaja na kanditdessertchef.com (watermark, link i slično);
 6. korištenje sadržaja i funkcionalnosti stranice kanditdessertchef.com na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
 7. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na kanditdessertchef.com uključujući i privatne poruke;
 8. objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
 9. bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranice kanditdessertchef.com drugim korisnicima;
 10. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
 11. neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika
 12. korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korištenjem sadržaja kanditdessertchef.com pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. No, prije objave, ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije sustavan, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama kanditdessertchef.com biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao kanditdessertchef.com i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne, pridržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve ovisno o našoj procjeni situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi hrane, kuhanja, zabave, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja stranice uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja. To smo vam olakšali tako da se uz svaki sadržaj nalazi link putem kojeg možete izravno kontaktirati Uredništvo i prijaviti svaki takav slučaj ili nam možete poslati e-mail na kandit@kandit.hr

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promijeniti ili obrisati svoje sadržaje koji su dozvoljeni Uvjetima korištenja, a na koje više ne možete utjecati (komentari i) potrebno je da na e-mail adresu kandit @kandit.hr pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga za brisanje koje će Uredništvo razmotriti i poslati vam povratnu informaciju o svojoj odluci da li će tražene sadržaje obrisati ili ne.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na stranici kanditdessertchef.com. Korištenjem sadržaja suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Kandit ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.
U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

SADRŽAJI

Na stranicama kanditdessertchef.com omogućavamo vam da koristite različite sadržaje. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici ali i vi, korisnici.

Uložit ćemo razumne napore da vam kanditdessertchef.com i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti. Na stranici kanditdessertchef.com se nalazi mnogo sadržaja i funkcionalnosti, od kojih su mnogi interaktivni. Nudimo vam mogućnost učitavanje (upload) vlastitih recepata, fotografija i savjeta, komentiranje sadržaja, sudjelovanje u natječajima, online istraživanjima i dr.

Objavljivanje vaših sadržaja ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

NE DOPUŠTAMO:

 1. korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici kanditdessertchef.com u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Kandita;
 2. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici kanditdessertchef.com koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Kandita;
 3. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici Kandita koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Kandita;
 4. izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Kandita.

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa stranice. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s kanditdessertchef.com bez prethodnog obavještavanja korisnika.

Vaši sadržaji na stranici kanditdessertchef.com: Ako se prijavite kao korisnik na web stranici kanditdessertchef.com, omogućavamo vam, između ostalog, da na web stranici objavljujete, učitavate (upload) i razmjenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije i dr. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Kandita osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim hrvatskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na web stranici na drugom mjestu po našem izboru, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na web stranici kanditdessertchef.com, nalazi vaše ime i prezime kao autora materijala.

Vaša jamstva. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu kanditdessertchef.com dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:

 1. da ste autor tih sadržaja, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlaštenje da osnivate u korist Kandita odgovarajuća prava u skladu s ovim uvjetima korištenja;
 2. da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli sukladno zakonu;
 3. da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na osobnost trećih osoba;
 4. da korištenje tih sadržaja sukladno uvjetima korištenja neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama;
 5. da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe;
 6. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Kanditu zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Kanditu i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Kandit se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadu štete zbog povrede gornjih jamstava.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web stranici kanditdessertchef.com u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama kanditdessertchef.com

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica kanditdessertchef.com, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

 1. za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
 2. za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice kanditdessertchef.com, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zlouporabe korisničkog računa i sl.;
 3. za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici kanditdessertchef.com;
 4. za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice kanditdessertchef.com, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
 5. za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
 6. za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice kanditdessertchef.com, korisničkih računa ili cijele web stranice;
 7. za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici kanditdessertchef.com

ODRICANJE OD PRAVA

Sudionik ustupa tvrtki Kandit d.o.o. sva prava, neograničeno vremenski i teritorijalno, na korištenje sav sadržaj koji je postavio na web stranicu www.kanditdessertchef.com

Sudionik je suglasan da se koristi njegovo ime i prvo slovo prezimena na web stranici ili faceboook-u.

Sudionik ne može potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem. Kandit d.o.o. zadržava pravo da sudionicima ne dodijeli nagradu za poslane sadržaje.

Jesenske slastice

Danas je prvi dan jeseni, godišnjeg doba koje nam donosi bogatstvo ukusnih i zdravih plodova. Pozivamo Vas da sudjelujete u natječaju „Jesenske slastice“ , udružite svoju kreativnost sa omiljenim, kvalitetnim Kandit proizvodima i osvojite nagradu. Veselimo se Vašim slatkim kreacijama.

Dokumenti Uvjeti korištenja

Tražiš recept?

Na pravom si mjestu!

Klikni i pošalji svoj recept :)

Postani pobjednik mjeseca i osvoji super nagrade! Svaki mjesec jedan recept s najviše glasova osvaja nagradu!